Top
บริการ
หมวดหมู่

บริษัท เอเซียพัฒนา เฟอร์นิคอน แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด รับตกแต่งภายใน โดยมีผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการตกแต่งภายในแบบครบวงจรทั้ง โรงแรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นการเตรียมงานส่วนใหญ่ภายในบริษัท แล้วจึงนำไปติดตั้ง เพื่อใช้เวลาในการติดตั้งน้อยที่สุด และทางเรามีการบริการรับจ้างตกแต่งตามราคาที่ลูกค้ากำหนด (Budget) โดยมีการบริการทำงานจนแล้วเสร็จทุกโครงการตรงตามระยะเวลาในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ

♦ ธุรกิจด้านงานตกแต่งภายใน

♦ ธุรกิจปรับปรุงอาคาร, สำนักงาน, โรงแรม/รีสอร์ท, ออฟฟิศ

♦ บิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรม/รีสอร์ท, ออฟฟิศ/สำนักงาน