Top
ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียพัฒนา เฟอร์นิคอน แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด

เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการตกแต่งภายในทั้ง โรงแรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ โดยการเตรียมงานส่วนใหญ่จะจัดทำภายในโรงงานของบริษัทเราเอง แล้วจึงนำไปติดตั้ง เพื่อใช้เวลาในการติดตั้งน้อยที่สุด และทางเรา มีการบริการรับจ้างตกแต่งตามราคาที่ลูกค้ากำหนด ( Budget) โดยมีการบริการทำงานจนแล้วเสร็จทุกโครงการตรงตามระยะเวลาในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านชื่อเสียงและผลกำไรเป็นหลัก ด้วยการบริหารงานแบบมืออาชีพ มีทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้งานของเราได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และด้วยนโยบายการรักษาระดับคุณภาพของผลงานที่ยาวนาน เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการตกแต่งภายในตัวจริง

 

สวัสดิการของบริษัท

♦ กองทุนประกันสังคม

♦ วันหยุดตามประเพณี

♦ วันลาพักร้อน

♦ ตรวจสุขภาพประจำปี

♦ โบนัสประจำปี

♦ การปรับเงินเดือนประจำปี

♦ ชุดยูนิฟอร์ม

♦ สวัสดิการอาหารกลางวัน

♦ กิจกรรมต่างๆ เช่น ดูงานนอกสถานที่

♦ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน